17 listopada 2014

 

Przedstawiamy poniżej niektóre stanowiska, apele i uchwały ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL.

 

Nie ma wśród nich dokumentów dotyczących funkcjonowania struktur związku, co jest sprawą wewnątrzną OZZL. 

 

Treść stanowisk, apeli i uchwał – tutaj