6 marca 2013

 

Podejmowanie pracy przez lekarzy w miejsce protestujących kolegów, którzy  nie godzą się na niekorzystne zasady wykonywania zawodu lekarza (wynagrodzenia, czas pracy itp.) i wykorzystywanie tego faktu aby zarobić dodatkowe pieniądze – JEST NIEETYCZNE  

 

Zarząd RZL OZZL

Antoni Rybka-przewodniczący zarządu