23 czerwca 2016

 

Treść listu poniżej:

 

Upokorzony pracownik medyczny, to upokorzony pacjent.

List otwarty do Pani Premier RP i Prezesa PiS

Bydgoszcz dnia 23 czerwca 2016r.

                Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów RP

Pan

Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

 

                                                                          Szanowna Pani Premier,

Szanowny Panie Prezesie, 

21 czerwca br. w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. Zgodnie z sugestiami związków zawodowych, minimalne pensje dla poszczególnych grup zawodowych mają być skorelowane z „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej”. Będą one stanowiły iloczyn tego wynagrodzenia i wskaźnika ustalonego dla poszczególnych grup zawodowych. W odpowiedniej tabeli  minister przedstawił te grupy i przyporządkowane im wskaźniki.

Pracownicy służby zdrowia długo czekali na ten projekt. Problem niskich płac personelu medycznego jest bowiem nierozwiązany od wielu lat. Jednak to, co przedstawił minister zdrowia  spowodowało u pracowników niedowierzanie i poczucie głębokiego upokorzenia. Jako związek zawodowy lekarzy nie będziemy odnosić się do propozycji wynagrodzeń innych zawodów. Zrobią to na pewno odpowiednie organizacje. Chcemy odnieść się wyłącznie do pensji lekarskich. 

Minister zdrowia zaproponował aby docelowa (!) wysokość minimalnej płacy dla lekarza specjalisty (w praktyce – lekarza z co najmniej 10 letnim stażem) wynosiła 1,23 „przeciętnego wynagrodzenia”. Wskaźnik ten ma być osiągnięty za 5 lat. Przez ten czas pozostanie „zamrożona” wartość „przeciętnego wynagrodzenia”, do  którego odnosi się wskaźnik, nawet gdyby faktyczne „przeciętne wynagrodzenie” wzrosło (co – oczywiście – nastąpi). Lekarz bez specjalizacji ma zarabiać docelowo 1,02 obecnego „przeciętnego wynagrodzenia”. Zatem – zgodnie z propozycją ministra zdrowia – w roku 2021 minimalna pensja lekarza specjalisty ma wynosić 4800 zł brutto a lekarza rezydenta – 3980 zł brutto.

Trudno proponowaną pensję lekarza specjalisty nazwać „bardzo dobrą” albo „bardzo wysoką”, a lekarza rezydenta – „dobrą” lub „wysoką”.  A przecież wszyscy pamiętamy, że Pan Prezes PiS  wypowiadał się wielokrotnie o tym, że docenia lekarzy i że powinni oni bardzo dobrze zarabiać. Takie słowa padły np. w Turku 28.09 2013 r. : „Ja chcę mocno podkreślić lekarze powinni zarabiać bardzo dobrze, dobrze jeżeli chodzi o młodych, a bardzo dobrze jeżeli chodzi o tych doświadczonych (…) bo to jest bardzo trudny, bardzo odpowiedzialny zawód do którego się trzeba bardzo długo przygotowywać i my to szanujemy.”  Pamiętamy również słowa z expose  Pani Premier:  „W pełni doceniam rolę lekarzy i jestem przekonana, że powinni być oni wysoko i bardzo wysoko nagradzani”

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: czy propozycja ministra zdrowia jest faktycznie propozycją obecnego rządu i partii, która ten rząd tworzy?  Czy przytoczone wyżej słowa Pani Premier i Pana Prezesa nie mają już żadnej wartości?

Ministerialny projekt musi budzić zdziwienie również i z tego powodu, że jego realizacja spowodowałaby oczywistą dyskryminację lekarzy wobec innych zawodów, finansowanych ze środków publicznych, których pensje regulowane są w sposób ustawowy, a które są porównywalne do zawodu lekarza jak np.  oficerowie wojska i policji, sędziowie, prokuratorzy.  

Obawiamy się, że problemy publicznej ochrony zdrowia są niedoceniane przez obecny rząd. Chociaż Pani Premier nie raz deklarowała, że dobro polskiego pacjenta jest dla rządzących priorytetem, to jednak brzmi to niewiarygodnie, gdy w taki sposób traktuje się pracowników medycznych, jak zrobił to minister zdrowia w projekcie ustawy o minimalnych płacach.  Lekceważony i upokorzony lekarz (pielęgniarka, technik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta), to lekceważony i upokorzony pacjent. Apelujemy do Pani Premier i do Pana Prezesa PiS o spotkanie z przedstawicielami OZZL i innych związków zawodowych, skupiających pracowników medycznych w celu konstruktywnego rozwiązania problemu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Alternatywą będzie pogłębiający się chaos w tej dziedzinie.

Przesyłamy wyrazy szacunku

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie