24 sierpnia 2010

Komentuje dr Antoni Rybka – przewodniczący Zarządu REgionu Ziemii Lubelskiej OZZL:

komentarz tutaj