18 października 2016

 

 

25 lat temu, 18 października 1991 roku, w dzień Święteo Łukasza, patrona lekarzy został zarejestrowany w  sądzie w Warszawie Ogólnoopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Niektórzy twierdzili, że będzie to „efemeryda”, jakich wiele w tamtym burzliwym okresie powstawało. Największym fenomenem związku jest jego niezależność: od partii politycznych, od wielkich central związkowych, od samorządu lekarskiego. Drugą cechą wyróżniającą OZZL jest stałość jego programu, zarówno jeżeli chodzi o postulaty płacowe dotyczące lekarzy, jak i propozycje dotyczące funkcjonowania publicznego systemu opieki zdrowotnej.

 

K. B.