24 stycznia 2009

Informację przygotował dr Maciej Niwiński – przewodniczący Regionu Śląskiego OZZL:

 

jak głosowali polscy europosłowie w dniu 17 grudnia nad kluczowymi poprawkami znowelizowanej dyrektywy o czasie pracy:
 
Tekst poprawek: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0615+0+DOC+XML+V0//PL 
 
Link do wyników głosowań imiennych w dniu 17 grudnia 2008 r. znajduje się na stronie: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/pv.do?language=PL 
 
Patrz Rapport Cercas A6-0440/2008: poprawka 4 (str. 22), poprawka 9pc
(str.38), poprawka 16 (str.58) i poprawka 13-14 (str.48)
 
W pliku PDF w j. ang.:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20081217+RES-RCV+DOC+PDF+V0//PL&language=PL 
 
 
 
 
1.        Poprawka 4: LIKWIDACJA OPT-OUT 
 
 
 
Doświadczenie nabyte w związku ze stosowaniem art. 22 ust. 1 dyrektywy
2003/88/WE wskazuje , że całkowicie indywidualne podejmowanie ostatecznej
decyzji o niestosowaniu przepisów art. 6 tej dyrektywy powoduje problemy pod
względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ich wolności
wyboru. Dlatego też przepis dotyczący możliwości niestosowania tego wyjątku
nie powinien dłużej być stosowany. (dot. opt-out; planowano pominąć ostatnie
zdanie).
 
Wynik głosowania: 427 za, 270 przeciw, 14 wstrz.
 
 
 
Za (26): 
 
Krupa Urszula, Tomczak Witold, Wojciechowski Bernard (Grupa
Niepodległość/Demokracja – 3/3); 
 
 
 
Giertych Maciej Marian (niezrzeszony – 1/1) 
 
 
 
Siekierski Czesław Adam (Grupa Europejskiej Partii Ludowej – Chrześcijańscy
Demokraci – i Europejskich Demokratów – 1/15) 
 
 
 
Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Golik Bogdan (Grupa
Socjalistyczna w PE 3/9)
 
 
 
Bielan Adam, Chruszcz Sylwester, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka Hanna,
Grabowski Janusz Maciej, Janowski Mieczysław Edmund, Kuc Wiesław Stefan,
Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Libicki Marcin, Masiel Jan Tadeusz, Pęk Bogdan,
Piotrowski Mirosław Mariusz, Podkański Zdzisław Zbigniew, Roszkowski
Wojciech, Rutowicz Leopold Józef, Szymański Konrad, Tomaszewska Ewa,
Wojciechowski Janusz (Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 18/20)
 
 
 
Przeciw (20): 
 
Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz Janusz, Staniszewska Grażyna,
Wielowieyski Andrzej (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy 4/6) 
 
 
 
Buzek Jerzy, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Handzlik Małgorzata, Kaczmarek
Filip, Lewandowski Janusz, Olbrycht Jan, Protasiewicz Jacek, Saryusz-Wolski
Jacek, Sonik Bogusław, Zaleski Zbigniew, Zwiefka Tadeusz (Grupa Europejskiej
Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich Demokratów 11/15)
Grabowska Genowefa, Liberadzki Bogusław, Rosati Dariusz, Siwiec Marek,
Szejna Andrzej Jan (Grupa Socjalistyczna w PE 5/9)   
 
 
 
Wstrzymał się (1): Rogalski Bogusław (Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
1/20)
 
 
 
Nieobecni (7):
 
Gacek Urszula, Hołowczyc Krzysztof, Jałowiecki Stanisław (Grupa Europejskiej
Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich Demokratów 3/15)
 
 
 
Pinior Józef (Grupa Socjalistyczna w PE 1/15)
 
 
 
Zapałowski Andrzej Tomasz (Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 1/20)
 
 
 
Kułakowski Jan Jerzy, Piskorski Paweł Bartłomiej (Grupa Porozumienia
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2/6)
 
 
 
 
 
2.        Poprawka 9pc: CAŁY DYŻUR TO CZAS PRACY 
 
 
 
Cały okres czasu dyżurowania, w tym jego część nieaktywna, powinien być
uważany za czas pracy. 
 
Wynik głosowania: 576 za, 122 przeciw, 13 wstrz.
 
 
 
Za (33): 
 
Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz Janusz (Grupa Porozumienia
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2/6) 
 
 
 
Krupa Urszula, Tomczak Witold, Wojciechowski Bernard (Grupa
Niepodległość/Demokracja – 3/3)
 
 
 
Giertych Maciej Marian (niezrzeszony – 1/1)  
 
 
 
Siekierski Czesław Adam (Grupa Europejskiej Partii Ludowej – Chrześcijańscy
Demokraci – i Europejskich Demokratów 1/15) 
 
 
 
Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Adam Gierek, Golik Bogdan, Grabowska
Genowefa, Pinior Józef, Siwiec Marek, Szejna Andrzej Jan (Grupa
Socjalistyczna w PE 7/9)
 
 
 
Bielan Adam, Czarnecki Ryszard, Chruszcz Sylwester, Foltyn-Kubicka Hanna,
Grabowski Janusz Maciej, Janowski Mieczysław Edmund, Kuc Wiesław Stefan,
Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Libicki Marcin, Masiel Jan Tadeusz, Pęk Bogdan,
Piotrowski Mirosław Mariusz, Rogalski Bogusław, Roszkowski Wojciech,
Rutowicz Leopold Józef, Szymański Konrad, Tomaszewska Ewa, Wojciechowski
Janusz, Zapałowski Andrzej Tomasz (Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 19/20)
 
 
Przeciw (15): 
 
Staniszewska Grażyna, Wielowieyski Andrzej (Grupa Porozumienia Liberałów i
Demokratów na rzecz Europy 2/6)
 
 
 
Buzek Jerzy, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Handzlik Małgorzata, Kaczmarek
Filip, Lewandowski Janusz, Olbrycht Jan, Protasiewicz Jacek, Saryusz-Wolski
Jacek, Sonik Bogusław, Zaleski Zbigniew, Zwiefka Tadeusz (Grupa Europejskiej
Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich Demokratów 11/15)
 
 
 
Liberadzki Bogusław, Rosati Dariusz (Grupa Socjalistyczna w PE 2/9)       
 
 
 
Wstrzymał się 0
 
 
 
Nieobecni (6): 
 
Kułakowski Jan Jerzy, Piskorski Paweł Bartłomiej (Grupa Porozumienia
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2/6)
 
 
 
Gacek Urszula, Hołowczyc Krzysztof, Jałowiecki Stanisław (Grupa Europejskiej
Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich Demokratów 3/15)
 
 
 
Podkański Zdzisław Zbigniew (Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 1/20).
 
 
 
 
 
3.        Poprawka 16: OPT-OUT warunkowo jeszcze 3 lata
 
 
 
Mimo obowiązywania ogólnej zasady, że maksymalny tygodniowy wymiar czasu
pracy w Unii Europejskiej wynosi 48 godzin i że w praktyce wyjątkiem jest,
by pracownicy w Unii Europejskiej pracowali dłużej, państwa członkowskie
mogą podjąć decyzję o niestosowaniu art. 6, podczas okresu przejściowego,
który zakończy się ...  (dodać 3 lata do daty) , pod warunkiem że podejmą
one konieczne działania mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Jednak wykonywanie tego prawa wyboru
musi być wyraźnie przewidziane w układzie zbiorowym lub porozumieniu między
parterami społecznymi odpowiedniego szczebla lub w ustawodawstwie krajowym
po konsultacji z partnerami społecznymi odpowiedniego szczebla.
 
Wynik głosowania: 421 za, 273 przeciw, 11 wstrz.
 
 
 
Za (28): 
 
Krupa Urszula, Tomczak Witold, Wojciechowski Bernard (Grupa
Niepodległość/Demokracja – 3/3)
 
 
 
Giertych Maciej Marian (niezrzeszony – 1/1)
 
 
 
Siekierski Czesław Adam (Grupa Europejskiej Partii Ludowej – Chrześcijańscy
Demokraci – i Europejskich Demokratów 1/15) 
 
 
 
Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Golik Bogdan, Grabowska
Genowefa, Liberadzki Bogusław, Pinior Józef (Grupa Socjalistyczna w PE 6/9)
Bielan Adam, Chruszcz Sylwester, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka Hanna,
Grabowski Dariusz Maciej, Janowski Mieczysław Edmund, Kuc Wiesław Stefan,
Libicki Marcin, Masiel Jan Tadeusz, Pęk Bogdan, Piotrowski Mirosław Mariusz,
Rogalski Bogusław, Roszkowski Wojciech, Rutowicz Leopold Józef, Szymański
Konrad, Tomaszewska Ewa, Zapałowski Andrzej Tomasz (Grupa Unii na rzecz
Europy Narodów 17/20) 
 
 
 
Przeciw (17):
 
Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz Janusz, Staniszewska Grażyna,
Wielowieyski Andrzej (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy 4/6)
 
 
 
Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Handzlik Małgorzata, Kaczmarek Filip,
Lewandowski Janusz, Olbrycht Jan, Protasiewicz Jacek, Saryusz-Wolski Jacek,
Sonik Bogusław, Zaleski Zbigniew, Zwiefka Tadeusz (Grupa Europejskiej Partii
Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich Demokratów 10/15)
 
 
 
Rosati Dariusz, Siwiec Marek, Szejna Andrzej Jan (Grupa Socjalistyczna w PE
3/9)
 
 
 
Nieobecni (9):
 
Buzek Jerzy, Gacek Urszula, Hołowczyc Krzysztof, Jałowiecki Stanisław (Grupa
Europejskiej Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich
Demokratów 4/15)
 
 
 
Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Podkański Zdzisław Zbigniew, Wojciechowski
Janusz (Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 3/20)
 
 
 
Kułakowski Jan Jerzy, Piskorski Paweł Bartłomiej (Grupa Porozumienia
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2/6)
 
 
 
 
 
 
 
4. Poprawka 13-14: wolne po dyżurze
 
 (13) W ust. 2 wyrazy „pod warunkiem, że zainteresowanym pracownikom
zapewniono równoważne okresy wyrównawczego odpoczynku” zastępuje się
wyrazami „pod warunkiem, że zainteresowanym pracownikom zapewniono
równoważne okresy wyrównawczego odpoczynku następujące po okresie pracy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, układami zbiorowymi lub innymi
porozumieniami zawartymi między partnerami społecznymi”;
 
 
 
(14) W art. 18 akapit trzeci wyrazy „pod warunkiem, że odpowiednie
równoważne okresy odpoczynku przyznaje się zainteresowanym pracownikom”
zastępuje się wyrazami „pod warunkiem, że zainteresowanym pracownikom
udziela się równoważnych okresów wyrównawczego odpoczynku następujące po
okresie pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, układami zbiorowymi lub
innymi porozumieniami zawartymi między partnerami społecznymi”.
 
Wynik głosowania: 514 za, 169 przeciw, 13 wstrz. 
 
 
 
Za (31):
 
Krupa Urszula, Tomczak Witold, Wojciechowski Bernard (Grupa
Niepodległość/Demokracja – 3/3)
 
 
 
Bielan Adam, Czarnecki Ryszard, Chruszcz Sylwester, Foltyn-Kubicka Hanna,
Janowski Mieczysław Edmund, Kuc Wiesław Stefan, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof,
Libicki Marcin, Masiel Jan Tadeusz, Pęk Bogdan, Piotrowski Mirosław Mariusz,
Podkański Zdzisław Zbigniew, Rogalski Bogusław, Roszkowski Wojciech,
Rutowicz Leopold Józef, Szymański Konrad, Tomaszewska Ewa, Wojciechowski
Janusz, Zapałowski Andrzej Tomasz (Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 19/20)
Siekierski Czesław Adam (Grupa Europejskiej Partii Ludowej – Chrześcijańscy
Demokraci – i Europejskich Demokratów 1/15) 
 
 
 
Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Adam Gierek, Grabowska Genowefa,
Liberadzki Bogusław, Pinior Józef, Siwiec Marek, Szejna Andrzej Jan (Grupa
Socjalistyczna w PE 7/9)
 
 
 
Giertych Maciej Marian (niezrzeszony – 1/1)  
 
 
 
Przeciw (17): 
 
Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz Janusz, Staniszewska Grażyna,
Wielowieyski Andrzej (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy 4/6)
 
 
 
Buzek Jerzy, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Handzlik Małgorzata, Kaczmarek
Filip, Lewandowski Janusz, Olbrycht Jan, Protasiewicz Jacek, Saryusz-Wolski
Jacek, Sonik Bogusław, Zaleski Zbigniew, Zwiefka Tadeusz (Grupa Europejskiej
Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich Demokratów 11/15)
 
 
 
Golik Bogdan, Rosati Dariusz (Grupa Socjalistyczna w PE 2/9)
 
 
 
 
 
Wstrzymał się (1) 
 
Grabowski Janusz Maciej (Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 1/20) 
 
 
 
 
 
 
 
Nieobecni (5): 
 
Gacek Urszula, Hołowczyc Krzysztof, Jałowiecki Stanisław (Grupa Europejskiej
Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich Demokratów 3/15)
 
 
 
Kułakowski Jan Jerzy, Piskorski Paweł Bartłomiej (Grupa Porozumienia
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2/6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRAK PODPISU na liście obecności 17.12. (5):
 
Gacek Urszula, Hołowczyc Krzysztof, Jałowiecki Stanisław (Grupa Europejskiej
Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci – i Europejskich Demokratów 3/15)
 
 
 
Kułakowski Jan Jerzy (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy 1/6)
 
 
 
Onyszkiewicz Janusz (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy 1/6) ??? głosował 1-3
 
--------
 
Piskorski Paweł Bartłomiej (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na
rzecz Europy 1/6) jest na liście a nie głosował.
 
 
 
GŁOSOWALI:
 
+ za
 
- przeciw
 
0 wstrz.
 
X nie głosował
 
 
 
1.      Bielan Adam ++++
 
2.      Buzek Jerzy --X-
 
3.      Chmielewski Zdzisław Kazimierz ----
 
4.      Chruszcz Sylwester ++++
 
5.      Czarnecki Marek Aleksander -+--
 
6.      Czarnecki Ryszard ++++
 
7.      Foltyn-Kubicka Hanna ++++
 
8.      Gacek Urszula XXXX
 
9.      Geringer de Oedenberg Lidia Joanna ++++
 
10.  Gierek Adam ++++
 
11.  Giertych Maciej Marian ++++
 
12.  Golik Bogdan +++-
 
13.  Grabowska Genowefa -+++
 
14.  Grabowski Dariusz Maciej +++0
 
15.  Handzlik Małgorzata ----
 
16.  Hołowczyc Krzysztof XXXX
 
17.  Jałowiecki Stanisław XXXX
 
18.  Janowski Mieczysław Edmund ++++
 
19.  Kaczmarek Filip ----
 
20.  Krupa Urszula ++++
 
21.  Kuc Wiesław Stefan ++++
 
22.  Kułakowski Jan Jerzy XXXX
 
23.  Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof ++X+
 
24.  Lewandowski Janusz ----
 
25.  Liberadzki Bogusław --++
 
26.  Libicki Marcin ++++
 
27.  Masiel Jan Tadeusz ++++
 
28.  Olbrycht Jan ----
 
29.  Onyszkiewicz Janusz -+--
 
30.  Pęk Bogdan ++++
 
31.  Pinior Józef X+++
 
32.  Piotrowski Mirosław Mariusz ++++
 
33.  Piskorski Paweł Bartłomiej XXXX
 
34.  Podkański Zdzisław Zbigniew +XX+
 
35.  Protasiewicz Jacek ----
 
36.  Rogalski Bogusław 0+++
 
37.  Rosati Dariusz ----
 
38.  Roszkowski Wojciech ++++
 
39.  Rutowicz Leopold Józef ++++
 
40.  Saryusz-Wolski Jacek ----
 
41.  Siekierski Czesław Adam ++++
 
42.  Siwiec Marek -+-+
 
43.  Sonik Bogusław ----
 
44.  Staniszewska Grażyna ----
 
45.  Szejna Andrzej Jan -+-+
 
46.  Szymański Konrad ++++
 
47.  Tomaszewska Ewa ++++
 
48.  Tomczak Witold ++++
 
49.  Wielowieyski Andrzej ----
 
50.  Wojciechowski Bernard ++++
 
51.  Wojciechowski Janusz ++X+
 
52.  Zaleski Zbigniew ----
 
53.  Zapałowski Andrzej Tomasz X+++
 
54.  Zwiefka Tadeusz ----
 
 
 
Podsumowanie:
 
Wyniki głosowań polskich europosłów:
 
1.        Za likwidacją opt-out: 26 -1 - 20 (za - wstrz. –przeciw); 7 nie
głosowało (frekw. 87%)
2.        Za wliczeniem całego dyżuru do czasu pracy: 33 – 0 - 15; 6 nie
głosowało (frekw. 89%)      
3.        Za dopuszczeniem opt-out jeszcze przez 3 lata: 28 – 0 - 17; 9 nie
głosowało (frekw. 83%)
 
4.   Za odpoczynkiem bezpośrednio po dyżurze: 31 – 1 - 17; 5 nie głosowało
(frekw. 91%)
 
      
 
WNIOSEK:
 
Następujący europosłowie (w nawiasie okręg wyborczy z którego zostali
wybrani 13.06.2004 r.) głosowali we wszystkich czterech kluczowych
głosowaniach nad poprawkami do dyrektywy o czasie pracy wykazując troskę o
pacjentów, którzy nie chcą być leczeni przez przemęczonych lekarzy (tak jak
nie chcą aby ich dzieci na kolonie wiózł pracujący np. 24 godz. kierowca), a
nie o utrzymanie skrajne niskich w stosunku do możliwości Polski nakładów ze
środków publicznych na ochronę zdrowia (ciągle najniższych w Unii
Europejskiej na osobę w stosunku do wartości Produktu Krajowego Brutto):
 
1.     Bielan Adam (Kraków – małopolskie i świętokrzyskie) 
 
2.     Chruszcz Sylwester (Wrocław – dolnośląskie i opolskie)
 
3.     Czarnecki Ryszard (Wrocław  - dolnośląskie i opolskie) 
 
4.     Foltyn-Kubicka Hanna (Gdańsk – pomorskie)
 
5.     Geringer de Oedenberg Lidia Joanna (Wrocław  - dolnośląskie i
opolskie)
 
6.     Gierek Adam (Katowice – śląskie)
 
7.     Giertych Maciej Marian (Katowice – śląskie)
 
8.     Janowski Mieczysław Edmund (Rzeszów – podkarpackie)
 
9.     Krupa Urszula (Łódź – łódzkie)
 
10. Kuc Wiesław Stefan (Lublin – lubelskie)
 
11. Libicki Marcin (Poznań – wielkopolskie)
 
12. Masiel Jan Tadeusz (Poznań – wielkopolskie)
 
13. Pęk Bogdan (Kraków – małopolskie i świętokrzyskie)
 
14. Piotrowski Mirosław Mariusz (Lublin – lubelskie)
 
15. Roszkowski Wojciech (Katowice – śląskie)
 
16. Rutowicz Leopold Józef (Kraków – małopolskie i świętokrzyskie)
 
17. Siekierski Czesław Adam (Kraków – małopolskie i świętokrzyskie)
 
18. Szymański Konrad (Wrocław  - dolnośląskie i opolskie)
 
19. Tomaszewska Ewa (od 2007; Warszawa)
 
20. Tomczak Witold (Poznań – wielkopolskie) 
 
21. Wojciechowski Bernard (od 2005; Warszawa)
 
 
 
Mimo licznych apeli i pism środowiska lekarskiego (Ogólnopolski Związek
Zawodowy Lekarzy, Naczelna Izba Lekarska) – reprezentującego tutaj również
interes pacjentów – kierowanych do wszystkich 54 polskich eurodeputowanych
tylko 21 spośród nich wzięło udział we wszystkich głosowaniach i zagłosowało
za pacjentami, aż pięciu w ogóle było nieobecnych na sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego, a kolejnych sześciu pominęło co najmniej jedno
ważne głosowanie.
 
 
 
Uważam, że w/w 21 europosłom ZK OZZL powinien wysłać imienne listy z
podziękowaniem za głosowanie w interesie polskich pacjentów i lekarzy, a jak
będzie kampania wyborcza do PE w czerwcu 2009 r. to OZZL powinien ich głośno
poprzeć, jeżeli tylko będą ponownie kandydować.  
 
 
Maciej Niwiński -przewodniczący Regionu Śląskiego OZZL 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie