14 kwietnia 2015

 

W dniu 13 kwietnia w siedzibie Sejmu RP odbyła się konferencja organizowana przez ugrupowanie „Polska Razem” poświęcona zasadniczym problemom i propozycjom zmian w publicznej ochronie zdrowia.

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji (m. innymi samorzadów: lekarskiego i pielęgniarskiego, związków zawodowych: pielęgniarek, ratowników medycznych i OZZL). 

 

Przewodniczący ZK OZZL przedstawił prezentację zawierającą koncepcję tzw. bonu zdrowotnego (opracowaną prawie 10 lat temu w gronie OZZL i innych organizacji)

 

Prezentacja – tutaj