2 maja 2016

 

Bydgoszcz dnia 2 maja 2016

 

KOMUNIKAT DLA MEDIÓW

 

Adopcja posłów nie przyniosła oczekiwanych  zmian, rezydenci przygotowują się do czynnego protestu.

 

            Zarząd Porozumienia Rezydentów OZZL informuje, że 19 kwietnia w ministerstwie zdrowia odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,  na której wszystkie postulaty lekarzy rezydentów zostały odrzucone. Przedstawiciele Porozumienia Przedstawiciele Porozumienia Rezydentów zostali poinformowani, że rozpatrywane mogą być tylko takie zmiany w ustawie, które będą prowadziły do obniżenia wynagrodzeń.

Ponadto z inicjatywy Pani Poseł Joanny Kopcińskiej 25 kwietnia odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia Jarosławem Pinkasem. Pomimo starań i mediacji Pani Poseł, przewodniczący Damian Patecki i wiceprzewodniczący Filip Płużański zostali poinformowani o tym, że w roku 2017 sytuacja lekarzy rezydentów nie ulegnie poprawie.

Postulaty lekarzy w trakcie specjalizacji popierane są przez całe środowisko lekarskie, zarówno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy jak i Naczelną Radę Lekarską, która 22 kwietnia przypomniała o apelu z 2006 roku sygnowanym przez obecnego Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, wzywającym rząd do  podniesienia wynagrodzenia lekarzy rezydentów  do poziomu dwóch „średnich krajowych”.

Lekarze są rozczarowani tym, że w Polsce – jak wskazują na to doświadczenia Porozumienia Rezydentów – niemożliwe  jest doprowadzenie do koniecznych i oczekiwanych zmian na drodze merytorycznej dyskusji i społecznego dialogu.  W ramach akcji „Adoptuj Posła” lekarze rezydenci spotkali się z ponad 120 parlamentarzystami, przedstawiając im swoje postulaty i merytoryczne ich uzasadnienie. 99 procent z nich uznało, że postulaty lekarzy rezydentów są słuszne i ich sytuacja musi ulec zmianie. W efekcie zostało złożonych ponad 20 interpelacji przez polityków wszystkich ugrupowań.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że ta bezprecedensowa kampania społeczna zakończyła się porażką. W takiej sytuacji Porozumienie Rezydentów czuje się zmuszone do podjęcia kolejnych działań, nie wykluczając czynnej akcji protestacyjnej. Lekarze pragną przy tym zaznaczyć, że najważniejsze jest dla nich dobro pacjentów i zamierzają przeprowadzić swoje działanie w sposób, który nie będzie dla nich niekorzystny.

 

            Pierwszym krokiem na tej drodze jest akcja:  „recepta na dobrą zmianę”. Lekarze rezydenci, stażyści i studenci wystawiają recepty na lek, który ma uzdrowić obecną chorą sytuacje. Recepty te trafiają właśnie do Ministra Zdrowia, do Pani Premier i do Prezydenta RP, w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Recepty dostępne są na profilach społecznościowych wspomnianych osób. Porozumienie Rezydentów OZZL ma nadzieję, że przepisane lekarstwa pomogą, a pacjent (czyli polska służba zdrowia) wyzdrowieje. Liczymy na to, że Rada Ministrów tak zmieni projekt ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (przygotowany przez MZ), że będzie on zawierał zapisy postulowane przez Porozumienie Rezydentów. Byłoby wielką porażką nie tylko lekarzy rezydentów ale i polskiej demokracji, gdyby okazało się, że merytoryczny dialog z rządzącymi nie jest możliwy, a „dobrą zmianę” można osiągnąć jedynie na drodze ulicznych manifestacji, protestów i strajków. 

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

Damian Patecki

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie