29 kwietnia 2009

informacja tutaj:

http://finanse.wp.pl/kat,104762,title,Fiasko-nowej-dyrektywy-o-czasie-pracy,wid,11075477,wiadomosc.html?ticaid=17eed

http://wiadomosci.onet.pl/1960434,12,nie_bedzie_nowej_dyrektywy_ws_czasu_pracy,item.html

http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,6548483,Bedziemy_pracowac_po_60_godzin_tygodniowo_.html

Nasz komentarz:

Przepisy UE o czasie pracy lekarzy pozostają bez zmian. Pozostaje zatem uznanie, że cały czas dyżuru jest czasem pracy (brak podziału czasu dyżuru na część aktywną i nieaktywną), co jest dla lekarzy sprawą priorytetową.

Dopuszczalny limit czasu pracy po podpisaniu klauzuli opt-out (zgody na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo) według różnych opinii prawnych wynosi od 56 do 78 godzin tygodniowo. Dlatego doniesienia mediów o możliwości wydłużenia czasu pracy po podpisaniu klauzuli opt-out do 78 godzin tygodniowo uważam za nieprzekonywujące. Jest to kwestia drugorzędna, ponieważ to lekarz podpisując klauzulę opt-out określa swój tygodniowy czas pracy. W moim przekonaniu po podpisaniu klauzuli opt-out tygodniowy czas pracy nie powinien przekraczać 65godzin, ewentualnie 67 godzin.

Bez zmian pozostaje prawo do minimalnego okresu nieprzerwanego odpoczynku dobowego (11 godzin) i cotygodniowego (35 godzin). Jedyne odstępstwo od zasady udzielania w każdej dobie nieprzerwanego odpoczynku dobowego (11 godzin) jest związane z pełnieniem dyżuru. Po 24 godzinach pracy odpoczynek udzielany jest bezpośrednio po zakończeniu okresu pracy.

Czesław Miś
pełnomocnik ZK OZZL d/s czasu pracy lekarzy

patrz takze komentarz dr Misia w portalu Rynek Zdrowia:

http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/PE-bez-zmian-w-czasie-pracy-lekarzy-i-klauzuli-optout,6674,2.html

Informację o losach dyrektywy otrzymaliśmy takze od posłanki do PE – treść listu tutaj:  e-mail.doc e-mail.doc

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie