7 kwietnia 2009

informacja w tej sprawie tutaj:

 http://lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=778&r=2009&Itemid=99999999&lang=pl

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że najgorzej dla lekarzy i pacjentów głosowali:

Buzek Jerzy
Chmielewski Zdzisław Kazimierz
Czarnecki Marek Aleksander
Handzlik Małgorzata
Kaczmarek Filip
Lewandowski Janusz
Liberadzki Bogusław
Olbrycht Jan
Onyszkiewicz Janusz
Protasiewicz Jacek
Rosati Dariusz
Saryusz-Wolski Jacek
Sonik Bogusław
Staniszewska Grażyna
Wielowieyski Andrzej
Zaleski Zbigniew
Zwiefka Tadeusz

Nie byli obecni na głosowaniu:

 

Gacek Urszula
Hołowczyc Krzysztof
Jałowiecki Stanisław
Kułakowski Jan Jerzy
Piskorski Paweł Bartłomiej