31 marca 2009

w związku z sytuacją w szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu 

Apel
Ze względu na bardzo trudną sytuację w szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu, apeluję do lekarzy z tego szpitala, aby jak najszybciej skontaktowali się z Zarządem REgionu OZZL Ziemi Lubelskiej w celu wypracowania odpowiedniej metody postępowania wobec wręczenia wypowiedzeń zmieniających płace przez dyrektora szpitala. Zarząd Regionu udzieli – w tej sytuacji – wszelkiej pomocy lekarzom , w tym pomocy prawnej. 
Czas płynie i nie pozostało go zbyt wiele. Trzeba działać.

Pozdrawiam i życzę sukcesu

Antoni Rybka
przewodniczacy ZRZL OZZL

Strona regionu Ziemi Lubelskiej OZZL – http://www.ozzl-rzl.lublin.pl/