2 marca 2009

ZK OZZL informuje, że wysłał listy do prezesów polskich, naukowych towarzystw lekarskich informujące o wniosku OZZL do NIK w sprawie kontroli NFZ pod kątem metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych przez Fundusz. Intencją OZZL jest aby towarzystwa przesłały do NIK wszelkie opracowania dotyczące wyceny świadczeń zdrowotnych  z zakresu, który jest przedmiotem zainteresowania danego towarzystwa. Jaka będzie odpowiedź towarzystw ?

Treść wzoru listu tutaj:  wzor listu.doc wzor listu.doc