16 lutego 2009

patrz: http://www.mp.pl/kurier/?aid=43000 

 

ps

podobną informację ZK OZZL otrzymał juz 30 września 2008r z Gdyni:

Gwoli informacji chciałm przekazać, że dziś przed sądem rejonowym w Gdyni zapadł pierwszy wyrok zasądzający lekarzowi zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie prawa do odpoczynku (8 tys. zł). To oczywiście znów dopiero pierwsza instancja, ale cieszę się, bo Gdynia była zawsze sądem najtrudniejszym do przekonania, a ten wyrok daje pewną szansę, że być może kontynuowanie procesów w formie, jaką przybraliśmy po serii fatalnych orzeczeń SN – ma sens :)))