5 lutego 2009

Komunikat prasowy z dnia 4 lutego 2009 r. godz. 15.00

 
            W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu
Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poprzedzone konferencją
prasową. 

 
Podjęto następujące decyzje:

1. rozszerzyć i nasilić we wszystkich szpitalach i poradniach akcję
protestacyjną przeciw zaniżaniu wyceny świadczeń medycznych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia (przy prognozowanym przez NFZ wzroście wpływów ze składek o
9,34%);

2. wystąpić do Zarządu Krajowego OZZL z następującym wnioskiem:

– Zarząd Regionu Śląskiego OZZL wnioskuje aby na zebraniu ZK w dniu 27
lutego 2009 r. uchwalić wniosek do Ministra Zdrowia i Premiera RP o
odwołanie Prezesa NFZ z powodu – naszym zdaniem bezprawnego – obniżenia  od
dnia 1 stycznia 2009 r. finansowanie leczenia pacjentów (mimo zwiększenia
wpływów do NFZ!), co w istocie oznacza, że NFZ rozpoczął i nadal prowadzi
strajk wobec pacjentów, a głęboko tym zaniepokojeni pacjenci już cierpią z
powodu błędnych decyzji centrali NFZ.

3. podjąć przygotowania do kolejnych happeningów, m.in. pod hasłami:

– "Teraz administracja" – to w związku z planowanym przez centralę NFZ w
Warszawie wzrostem kosztów własnej administracji w roku 2009 o 24,88% w
porównaniu z rokiem 2008,

– "Szpital samoobsługowy" – to w związku z planem ograniczenia zatrudnienia
personelu medycznego w szpitalach poniżej bezpiecznego dla pacjenta poziomu.

4. wystąpić do ZK o pilne spotkanie z Ministrem Zdrowia i Finansów lub
Premierem RP w sprawie zagrożeń dla pacjentów związanych z polityką NFZ
(wyższe wpływy, mniejsze wydatki na leczenie) oraz dalszym losem planowanych
od lat i niezbędnych reform w ochronie zdrowia (koszyk świadczeń
zdrowotnych, rozbicie monopolu NFZ, komercjalizacja/prywatyzacja szpitali).

 
Z poważaniem,

Maciej Niwiński

Członek Zarządu Krajowego i Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Tel. +48501437140

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie