25 stycznia 2009

Uchwała  

Zarządu Krajowego OZZL

z dnia 16 stycznia 2009r

1.      Zarząd Krajowy OZZL postanawia o rozszerzeniu na cały kraj akcji protestacyjnej, zapoczątkowanej przez Region Śląski OZZL, przeciwko zaniżaniu wyceny świadczeń zdrowotnych przez NFZ, zwłaszcza w roku 2009 w stosunku do roku 2008.

2.      Akcja polegać będzie na uświadamianiu pacjentom i całemu społeczeństwu, że stan finansowy szpitali oraz dostępność świadczeń zdrowotnych zależy – przede wszystkim – od wyceny świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Zbyt niska wycena powoduje, że szpitale zadłużają się i ograniczają wykonywanie tych świadczeń zdrowotnych, które przynoszą największe straty, a pracownicy medyczni są wyzyskiwani ekonomicznie.   

3.      Zasadniczym elementem akcji będzie kolportaż odpowiednich ulotek, plakatów i innych materiałów informacyjnych; oflagowanie zakładów opieki zdrowotnej oraz wysyłanie listów do dyrektorów szpitali, do samorządów terytorialnych (organów założycielskich szpitali),do polityków i instytucji kontrolnych wobec NFZ. Zarząd Krajowy OZZL opracuje i wydrukuje materiały potrzebne do powyższej akcji.

4.      Szczególnym celem akcji jest doprowadzenie do wyrównania faktycznej wyceny świadczeń zdrowotnych w roku 2009 do wyceny w roku 2008, uwzględniającej włączenie tzw. pieniędzy podwyżkowych do kwoty kontraktu. Wycena tzw. punktu rozliczeniowego w ramach JGP w roku 2009 powinna wynieść 54,24 aby wyrównać wycenę za rok 2008 (bez uwzględnienia inflacji), a ok. 60 złotych, aby uwzględnić planowany przez NFZ wzrost przychodów ze składki w wysokości  ponad 9%. (Cena podyktowana przez NFZ wynosi dzisiaj 51 zł)

Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie