7 stycznia 2009
Komunikat dla mediów z dnia 7 stycznia 2009 r. godz. 16.40
 
 
            W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Zarządu Regionu Śląskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL), które podjęło następujące
decyzje:
 
 
1. nasilić i rozszerzyć akcję informacyjną plakatowo-ulotkową we wszystkich
szpitalach województwa śląskiego; w trakcie zebrania rozdawano nowe ulotki i
przygotowano nowe napisy, które od dnia jutrzejszego będą wisieć w
szpitalach o treści np. 
 
 
48+8=51 Wyższa matematyka NFZ, Odpowiedź lekarzy: procedura 00.00.001 -
bezpłatny przeszczep mózgu! 
 
 
 
Zapłacisz więcej o 9,34% (NFZ planuje przyrost składki na zdrowie w roku
2009 o 9,34%), Dostaniesz więcej o... 1% (NFZ planuje wydać na leczenie
szpitalne w roku 2009 o 1% więcej niż w 2008), Administracja NFZ dostanie o
14% więcej z Twoich pieniędzy (NFZ zaplanował na rok 2009 wzrost wydatków na
swoją administrację o 14%), Oddajcie mi moje pieniądze (NFZ musi płacić
szpitalowi co najmniej 63 zł za tzw. punkt od II kwartału 2009 r.).
 
 
 
2. nie zmieniać formy akcji protestacyjnej do czasu decyzji Zarządu
Krajowego OZZL, który zwołany został na piątek dnia 16 stycznia 2009 r.
(godz. 13.00, Łódź, ul. Piotrkowska 240);
 
 
3. zatwierdził uchwałę 1/2009 Prezydium ZR w sprawie akcji protestacyjnej
pod hasłem "oddajcie mi moje pieniądze" - akcja ta przewiduje również
podjęcie szeregu innych działań takich jak np. 
 
- zwrócenie się do dyrektorów szpitali o przygotowanie, ich rad społecznych
o pozytywne zaopiniowanie i organów założycielskich o zatwierdzenie planów
finansowych szpitali na rok 2009 przewidujących istotne zwiększenie wydatków
szpitali (dot. szpitali gdzie takie plany nie zostały jeszcze przyjęte),
 
- zażądanie od dyrektorów szpitali nie podpisywania kontraktu z NFZ od 1
kwietnia 2009 r. na poziomie niższym wartości punktu JGP niż 63 zł za punkt,
 
- poinformowanie oraz wystąpienie do wojewody śląskiego, marszałka
województwa śląskiego, Prezesa Śląskiego Oddziału NFZ o podjęcie - w ramach
ich kompetencji - działań zmierzających do zapobieżenia katastrofie
lecznictwa szpitalnego woj. śląskiego tj. do istotnego zwiększenia jego
finansowania od II kwartału 2009 r. rekompensującego spadek tego
finansowania w I kwartale 2009 r.
 
 
 
TO DYREKTORZY SZPITALI, PACJENCI I WSZYSCY UBEZPIECZENI POWINNI PROTESTOWAĆ!
 
Na konferencji prasowej podkreślono, że ta "akcja protestacyjna" o
zwiększenie finansowania świadczeń medycznych w szpitalach (a nie o podwyżkę
wynagrodzeń lekarzy) jest nietypowa bo prowadzona jest przez związek
zawodowy, a powinna być prowadzona przez dyrektorów szpitali, pacjentów
szpitali i wszystkich płacących składki do NFZ (więc jednak również przez
lekarzy). W związku z wątpliwościami prawnymi oraz na apel Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZL zdecydowano jak
w p. 2.
 
 
 
AKCJA PROTESTACYJNA NASILA I ROZSZERZA SIĘ!
 
Z informacji docierających do ZR akcja protestacyjna OZZL w woj. śląskim
nasila i rozszerza się o kolejne szpitale. Wczoraj poparcie zadeklarował
kolejny związek zawodowy działający w ochronie zdrowia (Związek Zawodowy
Techników Medycznych Radioterapii). Poparcie wyrażają również liczni
członkowie samorządu lekarskiego oraz przede wszystkim pacjenci i ich
rodziny. Wszystkim w imieniu ZR Śląskiego OZZL serdecznie dziękuję.
 
 
Z poważaniem,
 
 Maciej Niwiński,
 
Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL
 
 Tel. +48 501 437 140
E-mail: slask@ozzl.org.pl

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie