31 grudnia 2008

 Z głębokim żalem żegnamy naszego drogiego Kolegę

ś.p. dr Rajmunda Karczewskiego
z Bydgoszczy

jednego z założycieli i wieloletniego wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Dr Karczewski był też założycielem i pierwszym przewodniczącym Związku Zawodowego Lekarzy woj. Bydgoskiego, pierwszego niezależnego związku zawodowego lekarzy w powojennej Polsce. Związek ten stał się "zalążkiem" OZZL.  

Odszedł zbyt młodo, zbyt wcześnie, pozostawiając wielu w smutku i żalu

Rodzinie i najbliższym Zmarłego przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy  

swieca.jpg