9 lipca 2008

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że zgodnie z uchwałami, podjętymi w dniu 13 czerwca br. – treść uchwał tutaj:   Uchwaly.doc Uchwaly.doc   – do Trybunału Konstytucyjnego zostały wysłane dwa wnioski.

Pierwszy wniosek dotyczy sposobu wynagradzania lekarzy stażystów – ustalanie płacy zasadniczej i wynagradzania za dyżury.  

Krótkie uzasadnienie wniosku jest następujące:

1 Skarżone we wniosku przepisy w sposób rażący naruszają  prawa lekarzy stażystów do godziwego i adekwatnego do posiadanych kwalifikacji oraz ilości i jakości świadczonej pracy, wynagrodzenia.
2.    Zgodnie z przepisami prawa pracy wynagrodzenie pracownika winno być ustalone w taki sposób aby było adekwatne do ilości i jakości świadczonej pracy a także uwzględniać indywidualne umiejętności pracownika.  Ustalenie stałego, niezmiennego wynagrodzenia przez cały okres trwania stażu pozbawia lekarza stażystę możliwości awansu.. Jednocześnie takie rozwiązanie (stała niezmienna stawka wynagrodzenia przez cały okres stażu) nie jest stosowna do żadnej innej grupy stażystów ( w innych zawodach). Ma to ewidentne cechy dyskryminacji.
3.    Nie ma żadnego prawnego  uzasadnienia odmiennego sposobu wynagradzania lekarzy stażystów za czas pracy w godzinach nadliczbowych (ze względu na zapisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej odnosi się to do wynagrodzenia za dyżury medyczne). Przyjęcie sztywnej stawki wynagrodzenia za godzinę dyżuru (125% stawki podstawowej) pozbawia ich należnego wynagrodzenia w oparciu o przepisy kodeksu pracy tj. dodatków  w wysokości 50% i 100%. Nie ma również prawnego uzasadnienia do wyłączenia stosowania w stosunku do lekaży stażystów przepisów o wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Takie traktowanie, też tylko wobec jednej grupy stażystów, jest dyskryminacją.
4.    Skarżone we wniosku przepisy naruszają art. 32 Konstytucji zakazujący dyskryminacji z jakichkolwiek powodów i nakazujący równe traktowanie oraz art. 2 Konstytucji mówiący, że Polska jest państwem prawnym. Nadto wniosek niniejszy jest realizacją zadań statutowych OZZL broni bowiem praw i interesów swoich członków

Pełna treść wniosku – tutaj: do TK w sprawie stazystow.doc

Drugi wniosek dotyczy wynagradzania lekarzy – rezydentów.

Krótkie uzasadnienie wniosku jest następujące:

1 Skarżone we wniosku przepisy w sposób rażący naruszają  prawa lekarzy rezydentów do godziwego i adekwatnego do posiadanych kwalifikacji oraz ilości i jakości świadczonej pracy, wynagrodzenia.
2. Zgodnie z przepisami prawa pracy wynagrodzenie pracownika winno być ustalone w taki sposób aby było adekwatne do ilości i jakości świadczonej pracy a także uwzględniać indywidualne umiejętności pracownika.  Ustalenie stałego, niezmiennego wynagrodzenia przez cały okres trwania rezydentury pozbawia lekarza rezydenta możliwości awansu. Ma to ewidentne cechy dyskryminacji.
3. Skarżony we wniosku przepis naruszają art. 32 Konstytucji zakazujący dyskryminacji z jakichkolwiek powodów i nakazujący równe traktowanie oraz art. 2 Konstytucji mówiący, że Polska jest państwem prawnym. Nadto wniosek niniejszy jest realizacją zadań statutowych OZZL broni bowiem praw i interesów swoich członków

Pełna treść wniosku jest tutaj: do TK w sprawie rezydentow.doc do TK w sprawie rezydentow.doc

Komunikat sporządził K.B.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie