28 lutego 2008

 

W odpowiedzi na petycję wysłaną przez lekarzy polskich do Parlamentu Europejskiego  (informacja o petycji tutaj  ) Komisja Petycji PE poinformowała OZZL o wszęciu procedury badania spraw będących przedmiotem petycji.

odpowiedź KOmisji Petycji – tutaj list z PE w sprawie petycji polskich lekarzy.jpg list z PE w sprawie petycji polskich lekarzy.jpg