26 sierpnia 2007

od 01 września 2007r.

 

Uchwała nr 1
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL z dnia 24 sierpnia 2007r.

KKSL OZZL wzywa wszystkie organizacje terenowe OZZL z Podkarpacia, które są w sporze zbiorowym z pracodawcą i zawiesili akcję strajkową, do wznowienia strajku w trybie „ostrodyżurowym” od 01 września 207r.

Przyjęto z 1 głosem wstrzymującym się.