11 lipca 2007

         W czwartek dnia 12 lipca 2007 r. do ogólnopolskiego strajku lekarzy dołącza Centralny Szpital Kliniczny (CSK) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie.

CZY DYREKTOR ZŁAMAŁ PRAWO?

         W środę dnia 11 lipca 2007 r. dyrektor CSK Zbigniew Swoboda wydał polecenie służbowe portierom szpitala usunięcia plakatów informujących o strajku rozlepionych przez Komitet Strajkowy w poradniach przyszpitalnych. Polecenie zostało wykonane. Wydaje się, że takie działanie dyrektora wypełnia znamiona czynu zabronionego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: "Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności."

         Zarząd Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy niezwłocznie po uzyskaniu powyższej informacji – zgodnie z ustalonym trybem postępowania – wszczął odpowiednie procedury i ma nadzieję, że w CSK już nie będzie więcej podobnych sytuacji.

Maciej Niwiński

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL.