11 lipca 2007

         W czwartek dnia 12 lipca 2007 r. do ogólnopolskiego strajku lekarzy dołącza Centralny Szpital Kliniczny (CSK) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie.

CZY DYREKTOR ZŁAMAŁ PRAWO?

         W środę dnia 11 lipca 2007 r. dyrektor CSK Zbigniew Swoboda wydał polecenie służbowe portierom szpitala usunięcia plakatów informujących o strajku rozlepionych przez Komitet Strajkowy w poradniach przyszpitalnych. Polecenie zostało wykonane. Wydaje się, że takie działanie dyrektora wypełnia znamiona czynu zabronionego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: "Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności."

         Zarząd Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy niezwłocznie po uzyskaniu powyższej informacji – zgodnie z ustalonym trybem postępowania – wszczął odpowiednie procedury i ma nadzieję, że w CSK już nie będzie więcej podobnych sytuacji.

Maciej Niwiński

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL.   

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie