28 czerwca 2007

Na POdkarpaciu w 2 nowych szpitalach (rejonowym w Lubaczowie i Specjalist. Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie) lekarze złożyli gremialnie wypowiedzenia. Razem takich szpitalu jest już 11.

 

Z.Sz.