5 czerwca 2007

Lekarze z Łomży i Suwałk zapowiedzieli, że jutro 06 czerwca złożą gremialnie wypowiedzenia z pracy z powodu zbyt niskich wynagrodzeń.