5 czerwca 2007

Od 11czerwca rozpocznie się strajk w 46 szpitalach województwa łódzkiego.  W sumie da to liczbę 300 strajkujących  szpitali w całym kraju.