6 lipca 2007

6 lipca 2007r. (piątek) godzina 12:00, Warszawa przy ulicy Ks. Trojdena nr 4.

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2007r.

Zarządy Regionów
Członkowie Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Zapraszam na wyjazdowe otwarte posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, które odbędzie się w
dniu
6 lipca 2007r. (piątek) godzina 12:00
Uwaga:
posiedzenie odbędzie się w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) w Warszawie przy ulicy Ks. Trojdena nr 4.

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Na spotkanie mają przyjechać przedstawiciele każdej organizacji terenowej OZZL (po jednym z każdej), która weszła w spór zbiorowy z dyrekcją i deklaruje przystąpienie do ogólnopolskiego strajku lekarzy lub są w trakcie akcji strajkowej.

Zarząd Krajowy OZZL