19 maja 2007

Uchwała nr 1
Zarządu Krajowego OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2007r.

W związku z fiaskiem rozmów z Premierem Rządu RP Zarząd Krajowy i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL zobowiązuje Zarządy Regionów do zaostrzenia form strajku na swoim terenie od dnia 21 maja 2007r.

 


 

Uchwała nr 2
Zarządu Krajowego OZZL i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2007r.

Zarząd Krajowy i Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL powołuje Zespół Negocjacyjny w składzie:

  1. Marek Białko
  2. Krzysztof Bukiel
  3. Sławomir Zimny
  4. Zdzisław Szramik
  5. Maciej Niwiński
  6. Tomasz Underman