17 kwietnia 2007

Poniższy wniosek może złożyć Organizacja Terenowa OZZL, działająca w szpitalu, gdzie nie jest przestrzegana dyrektywa UE o – maksymalnie – 48 godzinnym tygodniu pracy.

Wzór wniosku znajduje się w dziale "do pobrania"  – tutaj