12 lutego 2007

Oświadczenie ZK OZZL

 

 

Bydgoszcz dnia 12 lutego 2007 r.

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

 

 

Zarząd Krajowy OZZL z wdzięcznością i zadowoleniem przyjmuje apel Rzecznika Praw Obywatelskich, skierowany do rządzących o podjęcie radykalnych, choć wprowadzanych ewolucyjnie, zmian w systemie ochrony zdrowia. Podzielamy opinię Rzecznika, że istotnym powodem krytycznego stanu ochrony zdrowia jest brak zgody elit medycznych i politycznych w sprawie podstawowego kierunku reform systemu. Jednocześnie przypominamy, że Zarząd Krajowy OZZL od ponad roku zabiega o podjęcie merytorycznych rozmów z obecnym rządem na temat koniecznych zmian, które muszą dotknąć tak ważnych kwestii, jak wielkość nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych, udział środków prywatnych we współfinansowaniu lecznictwa, szerokiego wprowadzenia mechanizmów konkurencji oraz prywatyzacji w ochronie zdrowia.

 

 

Zmiany te są konieczne aby rozwiązać wszystkie główne problemy opieki zdrowotnej: limitowanie świadczeń i kolejki do leczenia, zadłużanie szpitali, nieefektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną, szarą strefę i korupcję oraz wyzysk ekonomiczny personelu medycznego. 

 

 

ZK OZZL przypomina, że od ponad 3 lat prezentuje program tzw. Racjonalnego Systemu Opieki Zdrowotnej, który zyskał poparcie ok. 20 opiniotwórczych  organizacji ze służby zdrowia i spoza niej i mógłby być podstawą szerokiego porozumienia, z udziałem rządzących,  w sprawie kierunku reform służby zdrowia w Polsce.  

 

 

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu