26 października 2018

 

 

W załączniku przedstawiamy opinię prawną dotyczącą sytuacji prawnej lekarzy, którzy są zatrudnieni w placówkach, które będą pracować w dniu 12 listopada 2018 roku.

 

Lekarze, którzy będą potraktowani gorzej niż powinni (gorzej niż to przedstawiono w załączonej opinii) muszą interweniować w tej sprawie u dyrekcji za pośrednictwem OT OZZL lub bezpośrednio, a w razie braku pozytywnej reakcji dyrekcji – wystapić do sądu z roszczeniem o wypłatę należnych kwot lub udzielenie dnia wolnego. 

 

 

K. B. 

 

 

opinia prawna – tutaj