5 stycznia 2010

nasz list do wojewodów tutaj

odpowiedź wojewody wielkopolskiego – tutaj