27 kwietnia 2011

 

ZK OZZL otrzymał apel i stanowisko ostatniego Zjazdu Świętokorzyskiej Izby Lekarskiej. Wskazują one na niebezpieczne praktyki stosowane przez dyrektorów wielu szpitali, polegające na dążeniu do zbilansowania się za wszelką cenę, nawet kosztem jakości leczenia, bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy, czy pogarszania warunków pracy i płacy lekarzy. 

Zjazd  apeluje do lekarzy o nieakceptowanie takich zachowań i o solidarność.

 

Dokumenty tutaj