27 maja 2015

 

Posiedzenia ZK OZZL w drugim półroczu odbędą się w następujących terminach:

25 września,

23 października,

20 listopada,

11 grudnia

 

oraz

posiedzenie prezydium ZK OZZL w dniu 21 sierpnia 2015r.