21 grudnia 2009

List ZK OZZL do wojewodów przypominamy – tutaj

Odpowiedź wojewody kujawsko pomorskiego – tutaj