2 września 2011

 

Przypominamy, że OZZL zaproponował aby wykorzystać fakt przekształcenia szpitali w spółki do wynegocjowania wyższych wynagrodzeń dla lekarzy. Punktem kluczowym jest tutaj możliwość rezygnacji pracowników przekształcanych szpitali z pracy w spółce z 7 dniowym uprzedzeniem pracodawcy. Decydujące znaczenie ma również fakt, że spółka jako firma komercyjna nie może sobie pozwolić na brak lekarzy i (konsekwentnie) brak kontraktu z NFZ, bo oznaczałoby to natychmiastowe bankructwo spółki. Dlatego wspólna, grupowa rezygnacja z pracy lekarzy z wysunięciem stosunkowo umiarkowanych żądań płacowych (np płaca zasadnicza w wysokości 2 średnich krajowych) daje niemal 100% gwarancji na sukces.

Patrz informację:

 

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110831/POWIAT06/917401827