27 lipca 2011

 

ZK OZZL otrzymał odpowiedzi z biura RPO na swój list z dnia 04 lipca br. w którym związek zwracał uwagę na wadliwy sposób wynagradzania lekarzy wprowadzony przez nowy sposób rozlicznia AOS oraz na brak jakichkolwiek realnych konsultacji społecznych w tej sprawie i nagły sposób wprowadzenia zmian, nie pozwalający świadczniodawcom na przygotowanie się do nowych zasad. List ZK OZZL do RPO przypominamy tutaj:

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12610;lekarz-jako-komercyjna-firma-ubezpieczenia-zdrowotnego-list-zk-ozzl-do-rpo-w-sprawie-nowych-zasad-rozliczania-aos&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

RPO nie podziela żadnego z zarzutów ZK OZZL. Zdaniem RPO wszystko jest OK. List RPO do ZK OZZL – tutaj