29 maja 2019

 

Nowelizacja art 155 kodeksu karnego zwróciła moją uwagę na sprawę, o której chyba żeśmy wszyscy zapomnieli- o odpowiedzialności karnej polityków, jako zwykłych przecież obywateli.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej artykułem (po jego nowelizacji) za nieumyślne spowodowanie śmierci wielu osób grozi sprawcy kara od 2- 15 lat bezwzględnego więzienia.  W uzasadnieniu do nowelizacji napisano m. innymi: 

Przy przestępstwie z art. 155 k.k. sprawca, chociaż nie ma zamiaru, to jednak powoduje śmierć człowieka na skutek niezachowania (…) reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach,

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że politycy, którzy decydują o wielkości nakładów na publiczną ochronę zdrowia zdają sobie sprawę, (chociażby na podstawie informacji przekazywanych im przez pacjentów i lekarzy), że wskutek niedoboru środków finansowych przeznaczonych na leczenie może dojść do śmierci wielu chorych z powodu opóźnienia diagnostyki lub leczenia albo braku dostępu do leczenia skutecznego. Zachowanie wymaganej w takich okolicznościach ostrożności nakazywałoby odpowiednie zwiększenie nakładów, zwłaszcza gdy są takie możliwości. W ostatnich miesiącach i tygodniach Rząd RP przeznaczył ok 40 mld złotych w skali rocznej na cele inne niż ochrona zdrowia i – bynajmniej – nie były to środki na ratowanie życia ludzkiego zagrożonego w inny sposób niż przez choroby.

Kto i na ile lat pójdzie do więzienia z powodu nieumyślnego spowodowania śmierci tysięcy Polaków, którzy wskutek niedofinansowania publicznej ochrony zdrowia umrą w roku 2019 i w latach następnych ?

Krzysztof Bukiel

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie