19 września 2011

Omówienie badania tutaj:

http://spoleczenstwo.newsweek.pl/chcemy-tachografow-dla-lekarzy-sondaz,82184,1,1.html

 

KOMENTARZ

Wyniki powyższego sondażu niemal idealnie odpowiadają wynikom badania, wykonanego na zlecenie ozzL we wrześniu 2009 roku. Wówczas prawie 52% respondentów opowiedziało się za prawnym ograniczeniem ilości dyżurów lekarskich do 2 w miesiącu: 

 

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12219;gowne-tezy-konferencji-prasowej-ozzl-dotyczcej-badania-opinii-spoecznej-w-sprawie-wynagrodze-i-dyurow-lekarskich&catid=56;aktualnoci&Itemid=2