28 kwietnia 2010

 

MOżna nawet w tak niesprzyjających warunkach, jak obecnie wynegocjować całkiem przyzwoite wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych na umowach o pracę. POkazujemy kopie porozumień (aneksów do wcześniejszych porozumień), zawartych w trzech różnych zakładach (jednego regionu) przewidujących płacę zasadniczą dla specjalisty w wysokości 2 średnich krajowych. MOżna ! Gratulujemy!  Na prośbę lekarzy nie ujawniamy miejsc. 

 

porozumienie 1

 

porozumienie 2

 

porozumienie 3