26 października 2010

ŚP. Janusz Kochanowski, były RPO był szczególnie zaangażowany w sprawy ochrony zdrowia. Nie ograniczał się jednak tylko do biernego obserwowania co się złego dzieje lub do symbolicznych (i nic nie zmianiających) interwencji, ale próbował czynnie zmieniać złe rozwiązania. Jednym ze sposobów były wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. Jedno z takich wystąpień przyniosło oczkiwany  skutek:

 http://wyborcza.pl/1,75478,8570802,Rolnicy_musza_placic_skladki_.html