1 marca 2017

 

1 marca 2017 roku weszła w życie nowa lista Leków Refundowanych, wg której 1 165 lekom zmieniła się refundacja. To oznacza 1165 zmian, które lekarze muszą zapamiętać lub zapoznać się z nimi jeśi chcą prawidłowo oznaczać odpłatność za wypisywane leki na receptach. Za najmniejszy błąd przy określaniu refundacji lekarzowi grozi kara. Minister Konstanty Radziwiłł i wiceminister Krzysztof Łanda, zanim jeszcze objęli swoje stanowiska rządowe byli zadeklarowanymi zwolennikami zniesienia obowiązku oznaczania przez lekarzy stopnia refundacji za leki na recepcie. Teraz mogą to zrobić, ale nie robią. Czekamy już ponad rok. 
 
Krzysztof Bukiel