13 czerwca 2011

ZK OZZL zarzucił niedawno NIK, że wprowadziła związek w błąd obiecując, iż przy rutynowej kontroli NFZ zostanie też skontrolowane przez izbę – w jaki  sposób Fundusz wycenia refundowane świadczenia zdrowotne, czy  stosuje jakąś merytoryczną metodologię, czy uwzględnia koszty pracy lekarza itp. Zdaniem OZZL Fundusz nie stosuje tutaj żadnej merytorycznej metodologii a wycena świadczeń brana jest „z sufitu”.

 

Nasze zarzuty wobec NIK przedstawione są tutaj:

 

http://www.ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12555;skarga-ozzl-na-nik-do-nik&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

 

Odpowiedź NIK – tutaj do pobrania