2 kwietnia 2012

 

Według informacji, ktore jak dotąd napłynęły do ZK OZZL następujące izby lekarskie ( zjazdy okręgowych izb lekarskich) rekomendowały świadczeniodawcom wystapienie do NFZ w dniu  26 kwietnia br. z wnioskiem o wykreślenie z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zapisów o karach umownych z powodu ich nielegalności:

Rzeszowska, Białostocka, Szczecińska, Dolnośląska, Śląska, Beskidzka, Warszawska, Małopolska, Wielkopolska, Łódzka .

Zjazd izby warmińsko mazurskiej popierając sprawę, uznał, że wystarczające są rekomendacje Prezydium NRL jako ciała nadrzędnego.

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie