24 lutego 2011

ZK OZZL otrzymał odpowiedź na swój LIST w którym postulował wprowadzenie norm zatrudnienia i minimalnych płac dla lekarzy w przypadku, gdy szpitale przekształcone w spółki będą musiały nadal funkcjonować w warunkach dyktatu NFZ co do ceny za świadczenia i limitu świadczeń.

Odpowiedź MZ – tutaj.