10 lipca 2013

W związku z informacją prasową, jaka pojawiła się w polskich mediach, w ślad za doniesieniami prasowymi na Słowacji, że parlament słowacki zaakceptował wzrost wynagrodzeń lekarzy słowackich do 3 średnich krajowych, zwrócilismy się do kolegów ze słowackiego związku zawodowego lekarzy (LOZ) o informacje „z pierwszej ręki” jak rzeczywiście wyglądają zarobki lekarzy na Słowacji.

Odpowiedź napisał Pavel Oravec – wiceprzewodniczacy związku. Oto ona (niżej w tłumaczeniu na polski):

 

Pavel Oravec napisał:

 

Ahoj Stanislaw,

Situácia je takáto: po ťažkých rokovaniach sme vyjednali okrem iného zákon o minimálnom mzdovom nároku lekára- teraz je to 1,20 násobok priemernej mzdy pre lekára bez atestácie čo je cca 940 € mesačne, a pre lekára s atestáciou je to1,9 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve čo je 1490 € mesačne. Takto je to v súčasnosti. Je to základná mzda, teda bez služieb. Osobitne sa k tomu platia odpracované nadčasové hodiny-  služby. Ten údaj čo píšeš je nekorektný, udáva ho naše ministerstvo zdravotníctva, ale je to len mediálna kampaň pre verejnosť, zarátavájú tam aj služby, nadčasovú prácu, všetky príplatky, a je to hrubá mzda, pred zdanením- teda cca naviac 7 služieb mesačne. Správny údaj je ten čo som Ti napísal. V memorande máme vyrokované ďalšie zvýšenie, ktoré malo byť od 1.1.2013- 1,25 násobok pre lekára bez atestácie a 2,3 násobok pre lekára s atestáciou, ale nechceli nám to potvrdiť hoci to vláda podpísala v Memorande. Po ďalších ťažkých rokovaniach /povedali sme, že nebudeme slúžiť viac ako nám káže Zákonník práce/ sme sa dohodli, že platy porastú s ročným oneskorením od 1.1.2014- 1,25 a 2,1 násobok, a od 1.1.2015 na 2,3 násobok pre atestovaného lekára. Pôvodne sme v roku 2011 žiadali 1,5 násobok pre neatestovaného a 3,0 násobok pre atestovaného lekára, ale museli sme ustúpiť na tie čísla ako som písal- 1,25 násobok pre lekára bez atestácie a 2,3 násobok pre lekára s atestáciou. Ide o minimálny mzdový nárok, ale prakticky nikto ho neprekračuje, to čo je naviac je za služby a tie odslúži každý rôzne. Máme to zákonom, ale musíme ho stále brániť a domáhať sa svojho.

Priemerná mzda v národnom hospodárstve na Slovensku je aktuálne 786 € a z tejto sa odvíja plat, ak sa zmení priemerná mzda zmení sa aj náš plat podľa koeficientu.

Palo

 

Po polsku:

 

Sytuacja dotycząca płac lekarzy na Słowacji jest następująca: po trudnych negocjacjach, w których wynegocjowano podwyżkę płacy minimalnej dla lekarza, uzyskano obecnie  1,2  średniej krajowej  dla lekarza bez specjalizacji, co wynosi około  940 € miesięcznie, a dla lekarza ze specjalizacją 1,9 średniej krajowej, co stanowi   1490 € miesięcznie.  Jest to wynagrodzenie podstawowe, bez dyżurów.  Podawane w polskich mediach wynagrodzenie lekarzy na Słowacji jest nieprawdziwe.  Dane o wysokości płac lekarzy w wysokości 2400 € rozpowszechnia Ministerstwo Zdrowia Słowacji w formie kampanii medialnej dla społeczeństwa. Nie informuje przy tym, że na sumę tę składa się wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie za dyżury lekarskie w liczbie 7 miesięcznie, nadgodziny, premie, i jest to wynagrodzenie brutto. Prawdziwe pensje lekarzy zostały podane powyżej. W podpisanym ze stroną rządową Memorandum związek zawodowy lekarzy wynegocjował dalszy wzrost wynagrodzeń, który powinien nastąpić od 1.01.2013 r. (1,25  średniej krajowej dla lekarza bez specjalizacji i 2,3 średniej krajowej dla lekarza ze specjalizacją), ale strona rządowa nie wywiązała się ze zobowiązań. Po kolejnych trudnych negocjacjach wyrażono zgodę  na wzrost wynagrodzeń lekarzy od 1.01.2014 – 1,25 i 2,1 średniej krajowej, a od 1.01.2015 r. do 2,3 średniej krajowej dla lekarza specjalisty.  Poprzednio, w 2011 roku lekarze negocjowali wynagrodzenia na poziomie 1,5 i 3,0 średnie krajowe, ale nie udało się wynegocjować wtedy takich warunków. Uzyskana podwyżka płac traktowana jest jako minimalne roszczenia płacowe lekarzy. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na Słowacji wynosi obecnie 786 €.

Należy jeszcze dodać, że parlament słowacki przyjął niezwykle restrykcyjne, nie spotykane w innych krajach Unii Europejskiej prawo pozwalające karać lekarzy za odmowę podjęcia pracy karą więzienia w wymiarze do 2 do 5 lat, oraz pozwalające odebrać prawo wykonywania zawodu lekarzowi decyzją administracyjną Ministra Zdrowia na dwa lata. Wcześniej proponowano odebranie prawa wykonywania zawodu na 10 lat, ale po poprawce prezydenta Słowacji zmniejszono wymiar tej restrykcji do lat dwóch.

(Stanisław)

 

KOMENTARZ:

 

Mimo wszystko wynagrodzenia naszych kolegów na Słowacji – za podstawowy czas pracy – są wyraźnie lepsze niż lekarzy w Polsce. Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami, jakie podawało MZ i jakie wynikły z ankiety przeprowadzanej przerz portal Medycyna Praktyczna, przeciętna (nie minimalna) płaca lekarza specjalisty za jeden etat z dodatkami, bez dyżurów wyniosła ok. 5 tys. złotych czyli ok. 1, 35 średniej krajowej 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie