21 września 2010

W uzasadnieniu do projektu ustawy o działalności leczniczej, jej autorzy diagnozują przyczyny kryzysu polskiej służby zdrowia, cytuję: 

Polski system ochrony zdrowia od wielu lat przeżywa poważne trudności, a głównymi

przyczynami są:

1) ułomna, nieefektywna forma prawna, w jakiej funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej,

2) niewystarczające kwalifikacje kadr zarządzających publicznymi jednostkami opieki zdrowotnej,

3) mocno ograniczona odpowiedzialność podmiotów tworzących za zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

pozostawiam bez komentarza. 

K.B.