21 września 2010

W uzasadnieniu do projektu ustawy o działalności leczniczej, jej autorzy diagnozują przyczyny kryzysu polskiej służby zdrowia, cytuję: 

Polski system ochrony zdrowia od wielu lat przeżywa poważne trudności, a głównymi

przyczynami są:

1) ułomna, nieefektywna forma prawna, w jakiej funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej,

2) niewystarczające kwalifikacje kadr zarządzających publicznymi jednostkami opieki zdrowotnej,

3) mocno ograniczona odpowiedzialność podmiotów tworzących za zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

pozostawiam bez komentarza. 

K.B.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie