8 marca 2016

 

Zapytanie nr 217 do ministra zdrowia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów
Zgłaszający: Krystyna Pawłowicz (25.02.2016 r.)
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z pracami nad zmianą ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, proszę o odpowiedź czy przewiduje Pan Minister podniesienie skandalicznie niskich wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów, co byłoby także realizacją inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości z ubiegłej kadencji Sejmu?
Z wyrazami szacunku
Krystyna Pawłowicz