16 marca 2009

informacja z NIL

Szanowni Koledzy!

Z radością zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym w Pradze na spotkaniu Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich nasz kolega Konstanty Radziwiłł został jednogłośnie wybrany Prezydentem Elektem tej organizacji na kolejną kadencję 2010-2011!!!

Jest to olbrzymi sukces i honor dla całego Samorządu Lekarskiego w Polsce, po raz pierwszy to najwyższe stanowisko w największej Unijnej organizacji lekarskiej, skupiającej organizacje reprezentujące lekarzy wszystkich krajów Unii Europejskiej, będzie sprawował lekarz z nowego kraju członkowskiego Unii.

Serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy dla Konstantego!!!

Na gorąco z Pragi – K K, M H i M S – członkowie delegacji Naczelnej Izby Lekarskiej.