6 listopada 2008

Według informacji podanej przez Medycynę Praktyczną : http://www.mp.pl/kurier/?aid=41279

wiceminister zdrowia Adam Fronczak poinformował na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, że wynagrodzenie zasadnicze rezydenta wynosi od stycznia 2008 r. – 2 999 zł i wzrosło o 40,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. To nieprawda. Wynagrodzenie zasadnicze lekarza rezydenta, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia wynosi od stycznia 2008 roku – 2473 zł brutto. PO raz kolejny okazuje się, że ministerstwo zdrowia albo nie wie ile wynoszą faktyczne płace lekarzy, albo celowo wprowadza ludzi w błąd, zawyżając te wynagrodzenia.

K.B.