31 grudnia 2007

jeśli nie zapisano inaczej w  umowie o pracę – nadgodziny liczy się po przekroczeniu obowiązującego w umowie wymiaru czasu pracy (tzn. na przykład u 1/2 etatowca – po przekroczeniu 3 godz. 47,5 min dziennie) 

tutaj opinia w sprawie nadgodzin u niepelnoetatowcow.pdf opinia w sprawie nadgodzin u niepelnoetatowcow.pdf