1 sierpnia 2007

Sosnowiec 31.07.2007

Zarząd Organizacji Terenowej OZZL
w Szpitalu Wojewódzkim Nr 5 im Św. Barbary
w Sosnowcu

Informacja dla mediów

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Św. Barbary w Sosnowcu
mija 9 doba protestu głodowego lekarzy. Do dnia dzisiejszego bierze w nim
udział 25 lekarzy z różnych oddziałów szpitala. Kolejne osoby deklarują
przyłączanie się do protestu głodowego w kolejnych dniach. Wobec
zwiększającej się ilości głodujących obsada lekarska w niektórych oddziałach
może być wkrótce niewystarczająca do prawidłowego zabezpieczenia
funkcjonowania oddziałów.

Zarząd OT OZZL